Bartosz Głowacki

Koronawirus: stratę można rozliczyć wstecz

Przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowego ujmowania straty do 5 mln zł, spowodowanej epidemią, w wyniku roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego rok ich powstania.

PIT i CIT - odliczenie darowizny na walkę ze skutkami koronawirusa

Przedsiębiorca, który podaruje określonym podmiotom środki służące do walki ze skutkami koronawirusa, odliczy nawet 200 proc. wartości pomocy. Warunkiem jest, aby zostały one przekazane do 30 kwietnia br.

Koronawirus wpłynie na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców

Odwołane imprezy, rezygnacja z zaplanowanych wydarzeń i zmniejszenie produkcji wpłyną w dużym stopniu na kondycję finansową wielu firm, a nawet całych branż. Większość wydatków z tego tytułu można ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Jak ustalić przychody i koszty przy faktoringu

Zdaniem dyrektora KIS, w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, w kosztach można uwzględnić jedynie stratę powstałą na tej transakcji.

WHT: Najpierw pobór, potem zwrot

W odniesieniu do płatności powyżej 2 mln zł płatnik będzie potrącać podatek u źródła według stawki podstawowej. Zastosowanie ulgi lub zwolnienia będzie realizowane później - poprzez odzyskanie zapłaconych kwot.