Bartosz Głowacki

Połączenie sióstr bez emisji, ale ze skutkiem w CIT

Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej. Ostatnie interpretacje wskazują jednak, że fiskus zmienił zdanie w tej sprawie.

Dla kogo fundacja rodzinna, estoński  CIT i polska spółka holdingowa

Wprowadzone w ostatnich latach nowe rozwiązania dotyczące opodatkowania CIT służą realizacji zupełnie różnych celów, co sprawia, że są skierowane do innych grup docelowych. Nie uzupełniają się i nie funkcjonują zamiennie.

Fundacja rodzinna i spółka na estońskim CIT – podobieństwa i różnice

Spółka nie może wybrać opodatkowania ryczałtem, jeśli jej wspólnikiem będzie fundacja rodzinna lub beneficjent takiej fundacji.

Fundacja rodzinna ze zwolnieniem z CIT, ale nie zawsze

Fundacja może działać jak każde inne przedsiębiorstwo, przy czym wynik jej operacji gospodarczych jest poza zakresem opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania świadczenia na rzecz beneficjenta.

Koronawirus: stratę można rozliczyć wstecz

Przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowego ujmowania straty do 5 mln zł, spowodowanej epidemią, w wyniku roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego rok ich powstania.

PIT i CIT - odliczenie darowizny na walkę ze skutkami koronawirusa

Przedsiębiorca, który podaruje określonym podmiotom środki służące do walki ze skutkami koronawirusa, odliczy nawet 200 proc. wartości pomocy. Warunkiem jest, aby zostały one przekazane do 30 kwietnia br.

Koronawirus wpłynie na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców

Odwołane imprezy, rezygnacja z zaplanowanych wydarzeń i zmniejszenie produkcji wpłyną w dużym stopniu na kondycję finansową wielu firm, a nawet całych branż. Większość wydatków z tego tytułu można ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Jak ustalić przychody i koszty przy faktoringu

Zdaniem dyrektora KIS, w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, w kosztach można uwzględnić jedynie stratę powstałą na tej transakcji.

WHT: Najpierw pobór, potem zwrot

W odniesieniu do płatności powyżej 2 mln zł płatnik będzie potrącać podatek u źródła według stawki podstawowej. Zastosowanie ulgi lub zwolnienia będzie realizowane później - poprzez odzyskanie zapłaconych kwot.