Maciej Fiedorczuk

Terminy w kontroli podatkowej

Terminy w kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej mają na celu zdynamizowanie procesu weryfikacji rozliczeń podatkowych. W toku kontroli organy podatkowe powinny działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami. Terminy obowiązują bowiem zarówno organ, jak i podatnika.

Kiedy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się również aspekt bycia kontrolowanym przez organy administracji skarbowej. I jak w innych aspektach prowadzenia dzialności, podatnik uprawniony jest do delegacji części swoich uprawnień w celu efektywnej obsługi kontroli.

„Należyta staranność” VAT w czasach pandemii

W związku z utrudnieniami spowodowanymi COVID-19 podatnicy powinni położyć większy nacisk na weryfikację zawieranych transakcji, która jest możliwa przy użyciu narzędzi porozumiewania się na odległość.

Tarcza antykryzysowa a ulga w PIT dla młodych

Termin na rozliczenie pierwszego roku, w którym obowiązywał zerowy podatek dla osób do 26. lat – mimo, że wyjątkowo przesunięty o miesiąc – zbliża się wielkimi krokami. Resort finansów opublikował odpowiedzi na pojawiające się w tym zakresie pytania.

CIT: darowizna na fundację i kościół pomniejszy podstawę opodatkowania

Przekazanie środków na działalność charytatywną to nie tylko korzyść wizerunkowa, ale także podatkowa. Ofiarowane kwoty można bowiem pod pewnymi warunkami odliczyć od dochodu i tym samym zapłacić fiskusowi niższą daninę.

Rabaty a wysokość przychodu kontrahenta

Otrzymanie przez spółkę gratisów dołączonych do kupowanych partii towarów, będących rabatem naturalnym, nie powoduje obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy.

Odszkodowanie jest przysporzeniem majątkowym

Roszczenie odszkodowawcze za utracone mienie zaspokojone przez Skarb Państwa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.