Sławomir Kowalski

Koronawirus: Państwowa Inspekcja Pracy w trybie awaryjnym

W okresie stanu epidemii Inspekcja Pracy prowadzi kontrole wyłącznie w przypadku śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z VAT

Jeśli sprzedawcy budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego zakupie, to wolno mu skorzystać z preferencji.