Małgorzata Ptasińska

Bił się nie o Monte Cassino, ale o wolność Polski

12 maja 1970 roku w 26. rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino, zmarł w Londynie gen. Władysław Anders. Spoczął wśród swoich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego na montecassińskiej nekropolii.

Giedroyc – działać pragmatycznie. Nagroda „Rzeczpospolitej”

Z podparyskiego Maisons-Laffitte prowadził od 1947 roku do śmierci walkę o wolną Polskę swoich marzeń.

Długa droga od Mińska do Maisons-Laffitte

Jerzy Giedroyc (1906-2000) – prawnik, urzędnik państwowy, wydawca, redaktor, żołnierz, polityk, mecenas, bibliofil, archiwista, epistolograf, menedżer, mąż stanu, jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku.

Nieskrępowane wolne słowo orężem walki

W ramach stworzonej przez Giedroycia Biblioteki „Kultury" ukazało się 378 tomów książek, z których większość wpisała się w kanon lektur polskich.