Iwona Kasperek

Zmiana pozwolenia na budowę po wejściu w życie miejscowego planu

Inwestor może kontynuować inwestycję nieodpowiadającą ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie może wprowadzić zmian, które byłyby sprzeczne z planem.

Tarcza antykryzysowa: koronawirus a bezczynność urzędów

Zawieszono stosowanie przepisów regulujących terminy, do których przestrzegania są obowiązane urzędy, strony i inni uczestnicy postępowania. Jednocześnie pozbawiono strony możliwości dochodzenia swoich praw.

Zmiana celu użytkowania wieczystego i opłata z tego tytułu po zmianie przepisów

Po transformacji ustrojowej wielu użytkowników wieczystych gruntu nie było zainteresowanych dalszym prowadzeniem wcześniejszej działalności. Nie mogli jednak zmienić sposobu korzystania z gruntu bez uprzedniej zmiany celu użytkowania wieczystego. Zmiana taka nie była jednak prosta. Rozwiązaniem ma być zeszłoroczna nowelizacja.

Kto jest stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

Jeżeli istnieją przepisy prawa materialnego, które nakładają na inwestora określone obowiązki czy ograniczenia związane z zagospodarowaniem i zabudową jego działki względem działek sąsiednich, to tym samym właściciele tych działek mają status strony.

Dlaczego niektóre budynki mieszkalne są chronione ekranem akustycznym, a inne nie?

Tereny już zagospodarowane, podlegające ochronie, tracą ją, jeżeli zostają w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cel nieobjęty ochroną akustyczną.

Skutki zmiany celu użytkowania wieczystego

Właściciel – organ administracji publicznej, nie może w sposób władczy wymóc podpisania umowy ani wydać decyzji o zmianie decyzji uwłaszczeniowej, żeby określić na nowo szczegółowy sposób korzystania z nieruchomości.

Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?

Nabywcy nieruchomości często występują do organów administracji o wydanie zaświadczenia o zgłoszonych roszczeniach reprywatyzacyjnych. Czy taka praktyka ma sens?