Paweł Mazur

Tarcza antykryzysowa: nowe terminy obowiązkowej dematerializacji akcji

Trzeci etap tzw. „tarczy antykryzysowej" stanowi m.in. o przesunięciu o dwa miesiące wejścia w życie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Koronawirus: zdalne posiedzenia zarządu, uchwały w trybie pisemnym

Nowelizacja ustawy o Covid-19 wprowadziła szersze możliwości podejmowania decyzji korporacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Koronawirus: jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadziła tarcza antykryzysowa

Ustawa z 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym trwającej epidemii. Wprowadzone zmiany nie mają jednak charakteru epizodycznego i trwale zmienią otoczenie prawne, w którym działają polscy przedsiębiorcy.

Koronawirus: tarcza antykryzysowa – zmiany w prawie spółek

Opublikowany na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt tak zwanej tarczy antykryzysowej (a właściwie „ustawy o mianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw") przewiduje wprowadzenie zmian do kodeksu spółek handlowych, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie spółek kapitałowych w warunkach epidemii.