Ewelina Stobiecka

Ochrona przed koronawirusem inwestycji zagranicznych

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w dobie pandemii dotykają zdecydowaną większość przedsiębiorców, w tym także inwestorów zagranicznych. Prawnicy różnych państw, licząc straty swoich klientów, zastanawiają się nad możliwościami dochodzenia odszkodowań, co do których istnieją także podstawy prawne.

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii: postępowanie sądowe vs. mediacja

Jak rozwiązywać spory, kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze sporami już zawisłymi przed sądem?

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w biznesie – polskie zmiany, niemieckie doświadczenia

Wraz z wejściem w życie 7 listopada 2019 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, pojawiło się pytanie: czy nowe przepisy procedury przyczynią się do wzrostu znaczenia alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR – Alternative Dispute Resolution). Podobne rozwiązania funkcjonują od dawna w Niemczech, gdzie są one podstawowym narzędziem regulowania konfliktów w biznesie.

Czy możliwe są ugody w sprawach frankowiczów

Czy polskie sądy zaleje fala powództw frankowiczów? Wydaje się to bardzo prawdopodobny scenariusz. Czy możliwe są jednak inne rozwiązania tej sytuacji? Czy rozwiązaniem problemu umów frankowych zawierających klauzule abuzywne mogłyby być masowe ugody frankowiczów z bankami? Przyjrzyjmy się takiemu scenariuszowi.

Co nowego czeka przedsiębiorców w sądzie - o zmianach w postępowaniu gospodarczym

Dla przedsiębiorcy spór w sądzie oznacza wieloletnie postępowanie oraz koszty. Dużo uwagi poświęcono w ostatnich latach promocji i wsparciu pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów, które wydają się być najbardziej efektywnym z punktu widzenia gospodarczego sposobem rozwiązywania sporów.

Nowe zasady funkcjonowania środków odwoławczych w procedurze cywilnej

W przypadku odwoływania się od wyroku sądu I instancji powstaje szereg obowiązków sądów (obu instancji), które w znaczny sposób przedłużają procedowanie w sprawie. Jak pokazuje praktyka, sporo czasu zajmuje logistyka i przesyłanie akt sprawy pomiędzy sądami pierwszej i drugiej instancji. Ma to oczywiście związek z formalną kontrolą orzeczeń, która w obecnym stanie prawnym odbywa się zarówno w sądzie pierwszej jak i drugiej instancji.

Nowelizacja KPC: umowa dowodowa nowe narzędzie prawne dla przedsiębiorców

W ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowe narzędzie, które może okazać się pomocne dla przedsiębiorców.

Postępowanie dowodowe: przedsiębiorca musi mieć dobry plan

Postępowanie dowodowe to najbardziej czasochłonny i kluczowy dla dowiedzenia przez strony swoich racji etap postępowania. Ustawodawca przewidział w nowelizacji kilka nowości, które mają za zadanie przyspieszenie i uczynienie postępowania bardziej efektywnym. Jest też sporo zmian o charakterze czysto porządkującym czy też doprecyzowującym.

Klauzula nadużycia prawa procesowego - czym jest

W nowym kodeksie postępowania cywilnego pojawia się zupełnie nowa klauzula nadużycia prawa procesowego jako odpowiedź na problemy praktyki sądowej związanej z „kreatywnością" procesową stron.

Nowelizacja KPC: posiedzenie przygotowawcze i dobry plan rozprawy

Nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego dotyka wielu obszarów polskiego procesu cywilnego, przy czym jednym z kluczowych i nowych w polskiej procedurze zagadnień jest właściwe przygotowanie stron i sądu do sprawy.