Anna Plebanek-Liro

Opłata za możliwość sprzedaży alkoholu dla zamkniętej restauracji

Już za kilka dni wypada data zaznaczona kolorem czerwonym w kalendarzu każdego restauratora – upływa termin wpłaty drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłatę tę wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu.

Koronawirus: obniżenie czynszu za lokal usługowy - przepisy tarczy antykryzysowej

Ustawodawca w kolejnych tarczach antykryzysowych wprowadził rozmaite rozwiązania ochronne dla przedsiębiorców. W sposób szczególny zostały uregulowane kwestie związane z możliwością zakończenia niektórych umów najmu w czasie epidemii oraz zobowiązań stron umowy najmu w galeriach handlowych.