Marek Kanczew

Sama nazwa „odprawa” nie wystarczy, by uniknąć składek

Nie każde świadczenie nazwane umownie odprawą jest nią w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie każde podlega zwolnieniu z obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

Nie każdy przychód w podstawie odszkodowania za zakaz konkurencji

W kwocie bazowej, od której zależy wysokość świadczenia należnego byłemu pracownikowi z tytułu umowy lojalnościowej, mieści się większość wypłacanych mu należności. Ale nie wszystkie.

Koronawirus: rozliczanie strat podatkowych

Panujący obecnie stan epidemii i wynikająca z niego sytuacja gospodarcza spowodowały konieczność wprowadzenia regulacji zmniejszających obciążenia przedsiębiorców. W ramach wielu zmian w prawie, mających na celu złagodzenie skutków epidemii, wprowadzono również nowe regulacje zmniejszające obciążenia podatkowe.

Zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wynikającą z niego sytuacją gospodarczą wprowadzono szereg regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców, w tym ułatwienia oraz ulgi w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych. Jedna z zaproponowanych ulg dotyczy zniesienia obowiązku dłużnika do zwiększenia dochodu do opodatkowania w przypadku nieuregulowania zobowiązania w określonym terminie.