Partycja Zawirska

Szef może się obronić przed pracowniczą dyscyplinarką

Etatowiec może odejść z pracy z dnia na dzień, gdy firma ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki wobec niego. Jeśli jednak okaże się, że w rzeczywistości tak nie było, nie tylko nie dostanie odszkodowania, ale sam może je zapłacić.

Urlopy wypoczynkowe w czasie pandemii koronowirusa nie zawsze zgodnie z planem

Efekty epidemii mogą być powodem nietrzymania się przez szefa ustalonych terminów wypoczynku. Zmniejszony na mocy tarczy etat może ponadto skutkować niższym wymiarem urlopu w 2020 r.

Dokumentacja pracownicza - zmiany w formalnościach

Od początku roku zmianie uległ nie tylko czas gromadzenia dokumentacji pracowniczej, ale również jej zakres. Firmowe archiwa mogą się znacznie rozrosnąć, zamiast maleć.