Mateusz Brząkowski

Wynagrodzenie z chałupnictwa nie niższe niż z etatu

Choć przepisy regulujące zasady opłacania pracy nakładczej posługują się pojęciem wynagrodzenia najniższego, pensję osoby pracującej chałupniczo należy ustalać bazując na stawce płacy minimalnej.

PRFRON: od lipca zmiany w ulgach

Nowelizacja określa nowe zasady w udzielaniu ulg we wpłatach do PFRON. Nakłada też nowe obowiązki na pracodawców, którzy udzielają ulg. Jest też nowy sposób ich obliczania, a za błędy będą kary.

Zatrudniającym inwalidów przybywa obowiązków przy wpłatach na PFRON i kar za błędy

Od 1 lipca pracodawca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników za miesiąc, za który wypłaci im wynagrodzenia po dniu złożenia wniosku o wsparcie.

Od lipca więcej niepełnosprawnych z dopłatą do pensji

Uzyskanie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia nie będzie już przeszkodą do uzyskania dofinansowania jego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach na taką osobę nie trzeba już będzie wykazywać tzw. efektu zachęty.

Zatrudnianie niepełnosprawnych niewidomych i psychicznie chorych mniej opłacalne

Od 1 lipca pracodawcy obniżą wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych najwyżej do 50 proc. tej kwoty w miesiącu. Do końca czerwca ta ulga wynosi 80 proc.

Dopłata z PFRON do pensji i emerytura się wykluczają

Decyzja o przyznaniu emerytury jest aktualna po tym, gdy pracownik uzyskał prawo do renty inwalidzkiej. Jeśli ustalono jego lekką lub umiarkowaną niepełnosprawność, zakład nie może pobierać dofinansowania do jego pensji z PFRON.

Niepełnosprawny przedsiębiorca może zapłacić składki ZUS 14 dni po terminie

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą legalnie uchybić ustawowym terminom regulowania składek społecznych. 14 dni to dopuszczalne przesunięcie wpłaty. Wniosek złożony na starym druku pozbawi jednak refundacji składek z PFRON.

Urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnemu pracownikowi szef może liczyć zarówno od dnia zaliczenia go do znacznego stopnia, jak i od dnia posiedzenia komisji orzekającej.

Prywatne wyjścia z pracy tez dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawny pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy w celu załatwienia osobistej sprawy jedynie w dniu, w którym skorzystał z kilku wolnych godzin. Nie naruszy to wtedy zakazu pracy nadliczbowej.

UOKiK o efekcie zachęty przy refundacji z PFRON

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że możliwości uzyskania dofinansowania pensji niepełnosprawnego pracownika nie przekreśla fakt, że uzyskał on orzeczenie dopiero w trakcie zatrudnienia. Innego zdania jest resort pracy.