Daria Wojciechowska

Odwołanie od decyzji ZUS – otrzymałeś decyzję i co dalej

Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych stanowią istotny odsetek spośród wszystkich spraw rozpatrywanych przez sądy powszechne. Sprawy z organem rentowym dotyczą najczęściej spraw związanych z różnego rodzaju świadczeniami jak prawo do emerytury, renty, o zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, itd. Żeby jednak sprawa związana z negatywną decyzją ZUS trafiła na wokandę konieczne jest wcześniejsze jej zaskarżenie.

Jak podważyć decyzję ZUS w sądzie

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pełni rolę pozwu. Składa się je za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Czy częste zwolnienia lekarskie mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na częste zwolnienia lekarskie może być uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego interesów.