Maria Tsima

Albo decyzja o wsparciu, albo estoński CIT

Przedsiębiorca posiadający decyzję o wsparciu, z której nie skorzysta, nie ma prawa do płacenia podatku w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Estoński CIT budzi wątpliwości podatników

Przed skorzystaniem z estońskiego reżimu opodatkowania należy rozważyć ewentualne ryzyka związane z tzw. ukrytym zyskiem oraz ustalić kiedy nie stosuje się preferencyjnego odliczenia na poziomie wspólników.

Ulga IP Box: sądy administracyjne wspierają programistów

Wnioskodawca powinien uważać na to, co odpowiada organom na ich żądanie o uzupełnienie wniosku o interpretację. Bezpieczniejsze będzie dla niego umiejętne pozostawienie skarbówce oceny zakresu prowadzonej przez niego działalności.

Prosta spółka akcyjna coraz bardziej popularna wśród start-upów

Przedsiębiorca może od 1 lipca wybrać nową formę prowadzenia działalności. Z uwagi na wymiernie nieskomplikowaną procedurę dotyczącą jej zakładania i rozwiązywania, jest ona atrakcyjna dla „wschodzących" biznesów, w tym tzw. start-upów.

Kiedy grunty rolne są zwolnione z PCC

Jednym z warunków niepłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gospodarstwa rolnego jest prowadzenie go przez minimum pięć lat od dnia nabycia. Z preferencji nie skorzystają więc deweloperzy kupujący grunty pod inwestycje.

Koniec umowy podatkowej grupy kapitałowej, a co ze stratą?

Według dominującego stanowiska skarbówki, do rozliczenia strat poniesionych przez spółki przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej, w pięcioletnim okresie należy uwzględniać tylko lata podatkowe tych spółek.

Jaki podatek od infrastruktury narciarskiej

Kolej linowa, wyciąg narciarski i zjeżdżalnia grawitacyjna są urządzeniami technicznymi. Nie podlegają więc podatkowi od nieruchomości.