Katarzyna Robak

Jak wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne w pandemii

Nadal nie obowiązuje fikcja doręczenia przesyłki listowej wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dla pracodawcy pewniejsze może się okazać skorzystanie z kuriera, innego doręczyciela albo wysłanie oświadczenia e-mailem.

Urlop wychowawczy – rezygnacja a powrót do pracy

Urlop wychowawczy to szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego. Oto kilka  zasad korzystania.

Odpowiedzialność materialna pracownika

Jak kształtuje się odpowiedzialność materialna pracownika względem pracodawcy, gdy pracownik zniszczy urządzenie?

Praca zdalna: Nie można nakazać pracownikowi wystroju domowego biura

- Czy pracodawca może nakazać pracownikowi zmianę wystroju pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca zdalna, na bardziej odpowiedni jego zdaniem, na potrzeby prowadzenia wideokonferencji z klientami firmy?