Barbara Kochańska-Mierzejewska

Kontrakt B2B czasem lepszy niż etat

Umowa o współpracy jest korzystna dla przedsiębiorcy i samozatrudnionego. Relacje stron trzeba jednak tak ułożyć, aby nie było ryzyka zarzutu, że w rzeczywistości jest to zatrudnienie na umowę o pracę.

Tarcza antykryzysowa: które formy pomocy dla firm można łączyć

Ograniczenia w korzystaniu z różnych rodzajów wsparcia pracodawców mogą wynikać z limitu pomocy de minimis. Wykluczone jest ponadto finansowanie tych samych kosztów z różnych źródeł jednocześnie.

Pensja za czas urlopu: stawka urlopowa może się zmienić w trakcie wypoczynku

Pensja za czas urlopu powinna być jak najbardziej zbliżona do tej, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli więc w trakcie wypoczynku zmienią się zasady wynagradzania, stawkę urlopową trzeba przeliczyć.

Cyfryzacja akt pracowniczych: trzeba zacząć od informacji dla pracowników

Jeśli pracodawca zdecyduje o digitalizacji choćby części dokumentacji pracowniczej, musi powiadomić o tym zatrudnionych. W ciągu 30 dni mogą oni odebrać swoje papierowe akta.