Nina Jankowska

Pismo z Urzędu Patentowego? Sprawdź czy to nie jest oszustwo

W ostatnim czasie właściciele znaków towarowych otrzymują pisma rzekomo z Urzędu Patentowego RP. Zawierają one prawdziwe dane dotyczące zarówno właściciela, jak i samego znaku, a wyglądem do złudzenia przypominają oryginalne pisma wydawane przez urząd. Przedsiębiorco, sprawdź jak się nie nabrać na takie kłamstwo.

Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Czy aby na pewno?

Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Tak orzekł Sąd UE w wyroku z 12 grudnia 2019 r.

Koronawirus: jak działa ochrona własności intelektualnej podczas pandemii

Sytuacja w jakiej w pierwszym kwartale 2020 r. znalazł się świat w zw. z pandemią koronawirusa jest z pewnością bezprecedensowa. Trudno doszukać się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci epidemii, która w tak znaczący sposób wpłynęła by na funkcjonowanie państw każdym aspekcie życia, od ograniczeń nałożonych na obywateli, ograniczeń w działalności przedsiębiorstw po funkcjonowanie organów administracji i sądownictwa. W niniejszym artykule przybliżymy jak w obliczu pandemii COVID-19 funkcjonują polskie i zagraniczne organy ochrony własności intelektualnej.

Koronawirus: Antywirusówka, Coronex i Pasta Corona mają przyciągnąć konsumentów

Podczas gdy polski rząd wdrożył program tzw. tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa, jedne przedsiębiorstwa upadają, kolejne przestawiają produkcję i dywersyfikują działalność. W tym czasie zyski liczą przede wszystkim producenci żeli antybakteryjnych, mydła i papieru toaletowego, ale nie tylko, ponieważ rynek szybko odpowiada na nowe potrzeby.