Ewelina Rutkowska

Kodeks etyczny przedsiębiorstwa i aktualizacja systemu

Poszczególne elementy systemu zarządzania zgodnością winny tworzyć spójną całość, być kompatybilne i zintegrowane.

Compliance - Jak przygotować i wdrożyć system zarządzania zgodnością

Wdrożenie systemu compliance to jeden z najważniejszych etapów budowania organizacji funkcjonującej w sposób etyczny i zgodny z prawem. Skuteczne wdrożenie wymaga poznania struktury organizacyjnej, obszarów ryzyka, otoczenia prawnego, czyli zasad odpowiedzialności i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwie.

Koronawirus: w czasie pandemii kary dla pracodawców mogą się mnożyć

Pracodawca, który narusza zakazy, nakazy lub ograniczenia związane z poruszaniem się czy aktywnością zawodową, ryzykuje ukaranie nie jedną, ale czasem kilkoma karami.

Kwarantanna: Za łamanie ograniczeń nawet więzienie

Złamanie zasad izolacji, nadzoru lub kwarantanny może się wiązać z odpowiedzialnością karną (w tym za wykroczenie) i administracyjną.