Eliza Skotnicka

Twórcy skorzystali na nowelizacji Polskiego Ładu

Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia br., wraz z jego lipcową modyfikacją wpłynął na wynagrodzenia netto osób korzystających z tzw. kosztów autorskich.

Rozliczenia ukraińskich zarobków mogą przejść do Polski

26 sierpnia 2022 r. upłynęły 183 dni, od kiedy z objętej wojną Ukrainy przybyli do nas pierwsi uchodźcy. To właściwy moment na weryfikację ich statusu podatkowego w Polsce. Upływ terminu może bowiem znacząco wpłynąć na rozliczanie podatków w naszym kraju.

20 najważniejszych zmian w Polskim Ładzie po 1 stycznia 2022 r.

Dobiega końca pierwsze półrocze obowiązywania Polskiego Ładu. W tym czasie doczekał się on już kilku nowelizacji. Część zmian weszła w życie, nad innymi trwają prace legislacyjne, pojawiają się też zapowiedzi kolejnych.

Zmiany w delegowaniu pracowników – legislacyjny rollercoaster

Wysyłając pracownika do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii czy Szwecji należy już stosować przepisy przyjęte wskutek implementacji regulacji unijnych dotyczących zmian w delegowaniu. Polska ustawa wejdzie w życie 4 września 2020 r.

PIT: kontrakt menedżerski nie wyklucza stawki liniowej

W relacjach ze spółką przedsiębiorca może działać w dwóch rolach, tzn. jako doradca na podstawie umowy o świadczenie usług oraz jako dyrektor na podstawie kontraktu menedżerskiego. Przychody uzyskiwane z tych umów mogą być zaliczane do różnych źródeł i podlegać odmiennym zasadom opodatkowania.

Ulga B+R w CIT dla spółek

Ulga na badania i rozwój obowiązuje od 2016 r. Miała ona promować powstawanie nowoczesnych technologii i rodzimego know-how w polskich firmach. Okazuje się jednak, że blisko połowa przedsiębiorców nawet nie wie, że taka ulga istnieje.

Kiedy darmowy obiad od pracodawcy powiększa przychód pracownika

Pracodawca finansujący swoim pracownikom posiłki niezwiązane ze spotkaniami biznesowymi nie może potrącić im zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli nie jest w stanie określić, kto i w jakim zakresie faktycznie z nich skorzystał.

Prezes ma prawo doradzać spółce i płacić liniowy PIT

Jeżeli członek zarządu spółki wynagradzany na podstawie kontraktu menedżerskiego świadczy także na jej rzecz usługi key account managera i doradza jej w ramach swojej działalności gospodarczej, to może opodatkowywać dochody z tego tytułu liniową stawką podatku.