Aneta Fornalik

Umowa pożyczki nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się pożyczkodawcy - wyrok SN

W swojej argumentacji Sąd Najwyższy wskazał, że celem wprowadzenia ograniczeń wynikających z art. 359 § 21 kodeksu cywilnego była bezspornie ochrona dłużnika przed obciążeniem go zbyt wysokimi odsetkami.