Mateusz Teodorczuk

CIT: darmowa praca członka zarządu nie musi być nieodpłatnym świadczeniem - interpretacja podatkowa

Pełnienie funkcji członka zarządu bez pobierania wynagrodzenia nie zawsze oznacza, że spółka uzyskuje opodatkowany przychód z tego tytułu.

Usługi doradcze są kosztem w momencie ich ujęcia w księgach

CIT Moment, w którym rozpoznaje się określony wydatek jako koszt uzyskania przychodu, jest uzależniony od ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych, nawet jeśli wprowadzany jest nich w innej dacie niż dzień otrzymania faktury.

Świadczenia rzeczowe także można ująć w kosztach

Pakiet kafeteryjny, obejmujący finansowanie kart sportowych, pakietów medycznych, ubezpieczeń, szkoleń i innych świadczeń, stanowiący element wynagrodzenia kontrahentów świadczących usługi doradcze, spółka ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu.

PIT: Nocleg w trasie jest przychodem pracownika mobilnego

Gdy wyjazdy są nieodłącznym i stałym elementem wykonywania obowiązków służbowych, a w umowie o pracę jako miejsce jej świadczenia wpisany jest obszar całego kraju, finansowanie zakwaterowania poza miejscem zamieszkania jest dodatkowym świadczeniem dla osoby, która z niego korzysta.

PIT: Umorzenie udziałów a koszty uzyskania przychodów

Przy zbyciu darowanych udziałów można odliczyć wydatki poniesione na ich nabycie przez darczyńcę.