Wiktoria Cieślikowska

Zwolnienia grupowe pracowników: problemy z liczeniem terminów

Rzecznik Generalny TSUE nie zgadza się, że proces zwolnień grupowych biegnie od wręczenia pierwszego wypowiedzenia w tej procedurze. Nie ma też pewności, jak ustalać końcową datę tych zwolnień.

Koronawirus: istotne zmiany dla pracodawców w tarczy 3.0

Tarcza 3.0 nie przyniosła wielkiej rewolucji w stosunkach pracy. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter doprecyzowujący i porządkujący dotychczasowe przepisy.

Koronawirus podnosi kwoty wolne od potrąceń

Tarcza 3.0 zwiększyła kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia. Dotyczą one pracowników, którym przez COVID-19 obniżono pensję lub mających na utrzymaniu członków rodziny, którzy przez wirus stracili pracę.

Rozliczenie dofinansowania na ochronę miejsc pracy: jaki urząd pracy, takie zasady

Wojewódzkie urzędy pracy w Polsce różnie interpretują obowiązki pracodawców związane z rozliczeniem dofinansowania na ochronę miejsc pracy.

Dofinansowanie na pracowników z tarczy antykryzysowej - skutki zwolnienia

Od pracodawcy, który pobrał dofinansowanie na pracowników, a potem któregoś zwolnił, urzędy pracy mogą chcieć zwrotu części pomocy pobranej na wszystkie zatrudnione osoby.

Tarcza antykryzysowa: czy przestój i obniżony wymiar czasu pracy może być selektywny?

Pracodawca, który część pracowników objął przestojem, a innym obniżył wymiar czasu pracy, otrzyma dofinansowanie adekwatne do zastosowanego rozwiązania.

Koronawirus: zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa

Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wskazówki dotyczą warunków bhp, podróży służbowych i firmowych procedur.

Prawa rodziców prawie jednakowe

Ojciec zatrudniony na etacie ma praktycznie takie same jak matka dziecka przywileje pozwalające osobiście opiekować się potomstwem. Gdy z nich korzysta, nie można go z tego powodu dyskryminować pod względem wynagrodzenia, prawa do awansu czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Opieka nad starszym dzieckiem też zapewni świadczenia

W razie zamknięcia żłobka, do którego uczęszcza dziecko albo gdy nie chodzi do placówki, bo zachorowało, opiekujący się nim ojciec ma prawo do zasiłku z ZUS.

Urlop macierzyński i ojcowski: kiedy tata weźmie urlop za mamę

Jeśli matka wybrała 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą jego część wolno wziąć ojcu dziecka. Ma też gwarantowane wolne, aby zajmować się córką lub synem