Tobiasz Olczak

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Realizacja zadań publicznych przez gminę bez VAT

Jednostka samorządowa, która nieodpłatnie użycza stowarzyszeniu infrastrukturę informatyczną na potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z dostępem do telekomunikacji, nie działa jako podatnik w odniesieniu do tej transakcji.

Kiedy miejsca postojowe z pełnym odliczeniem VAT

Fiskus dopuszcza możliwość odliczania 100 proc. podatku naliczonego nawet w przypadku garażu dla aut używanych w celach mieszanych. Będzie tak, gdy wynajmowany parking jest elementem ogólnych kosztów prowadzonej działalności.

Świadczenia gwarancyjne bez VAT

Wyrównanie utraconego przychodu, na które umówiły się strony, nie stanowi usługi. Nie dochodzi bowiem do wzajemnego świadczenia pomiędzy nimi. Otrzymanie środków można udokumentować notą księgową.

VAT a ulepszenie: przeniesienie nakładów w cudzym budynku nie jest dostawą towarów

W wyniku ulepszenia obiektu nie jest wytworzona odrębna rzecz, która mogłaby być przedmiotem dostawy. Podatnik, który przekazuje poczynione przez siebie inwestycje właścicielowi nieruchomości, świadczy na jego rzecz usługę.

VAT: kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości nie podlega opodatkowaniu

Podmiot, który po wygaśnięciu umowy najmu nie zgłasza zastrzeżeń co do dalszego zajmowania lokalu czy budynku i otrzymuje z tegu tytułu opłaty, w istocie nadal świadczy usługę za wynagrodzeniem.

VAT: dostawy na rzecz podatników wykonujących działalność nieewidencjonowaną

Dostaw na rzecz podatników wykonujących działalność nieewidencjonowaną nie dokumentuje się na kasie rejestrującej. Obowiązek taki dotyczy tylko sprzedaży dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i rolników ryczałtowych.

Transport na budowie – z odwrotnym obciążeniem VAT czy bez

Realizacja inwesytcji wymaga często przewozu odpowiedniego sprzętu i materiałów na terenie, gdzie wykonywane są prace. Podmioty świadczące tego rodzaju usługi mają wątpliwości kto powinien rozliczyć od nich VAT.

Mobilny biznes - czy jedna kasa fiskalna wystarczy

Gdy podatnik świadczy usługi w kilku różnych lokalizacjach, w tym w miejscach wskazanych przez klientów, nie musi ewidencjownować obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kilku kas. Może korzystać z przenośnego urządzenia.

Projektor interaktywny dla placówki oświatowej - jaka stawka VAT

Nawet gdy urządzenie ma taką samą funkcjonalność związaną z wyświetlaniem obrazu co towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, nie może być opodatkowane preferencyjną stawką, jeśli nie ma go w tym katalogu.