Tobiasz Olczak

Członek zarządu wystawi spółce fakturę za usługi doradcze

Eksperckie doradztwo, które na podstawie zawartej umowy jest wykonywane na rzecz spółki przez członka zarządu, stanowi świadczenie usług na gruncie VAT.

Jak rozliczyć wydatki na inwestycje w OZE

Budowa farmy wiatrowej lub solarnej nie stanowi długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej i w konsekwencji koszty finansowania dłużnego związane z tym projektem podlegają limitowaniu.

Napiwek dla kelnera nie jest przychodem restauracji

Jeżeli dane świadczenie nie jest należne podatnikowi i nie powiększa zasobu jego aktywów w sposób definitywny, to nie może być ono uznane za przychód podlegający opodatkowaniu.

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Realizacja zadań publicznych przez gminę bez VAT

Jednostka samorządowa, która nieodpłatnie użycza stowarzyszeniu infrastrukturę informatyczną na potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z dostępem do telekomunikacji, nie działa jako podatnik w odniesieniu do tej transakcji.

Kiedy miejsca postojowe z pełnym odliczeniem VAT

Fiskus dopuszcza możliwość odliczania 100 proc. podatku naliczonego nawet w przypadku garażu dla aut używanych w celach mieszanych. Będzie tak, gdy wynajmowany parking jest elementem ogólnych kosztów prowadzonej działalności.

Świadczenia gwarancyjne bez VAT

Wyrównanie utraconego przychodu, na które umówiły się strony, nie stanowi usługi. Nie dochodzi bowiem do wzajemnego świadczenia pomiędzy nimi. Otrzymanie środków można udokumentować notą księgową.

VAT a ulepszenie: przeniesienie nakładów w cudzym budynku nie jest dostawą towarów

W wyniku ulepszenia obiektu nie jest wytworzona odrębna rzecz, która mogłaby być przedmiotem dostawy. Podatnik, który przekazuje poczynione przez siebie inwestycje właścicielowi nieruchomości, świadczy na jego rzecz usługę.

VAT: kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości nie podlega opodatkowaniu

Podmiot, który po wygaśnięciu umowy najmu nie zgłasza zastrzeżeń co do dalszego zajmowania lokalu czy budynku i otrzymuje z tegu tytułu opłaty, w istocie nadal świadczy usługę za wynagrodzeniem.

VAT: dostawy na rzecz podatników wykonujących działalność nieewidencjonowaną

Dostaw na rzecz podatników wykonujących działalność nieewidencjonowaną nie dokumentuje się na kasie rejestrującej. Obowiązek taki dotyczy tylko sprzedaży dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i rolników ryczałtowych.