Katarzyna Trzópek

Kontrole korzystania z tarcz antykryzysowych – co warto przygotować

Od samego początku właściwe organy zapowiadały, że będą przeprowadzać weryfikację następczą wykorzystania przyznanych środków i prawidłowości złożonych wniosków o dofinansowanie.

TSUE popiera walkę organów z nadużyciami podatkowymi

Przedsiębiorcy wypłacający dywidendy i odsetki nierezydentom powinni mieć na uwadze, że coraz bardziej restrykcyjne rozumienie pojęcia rzeczywistego właściciela może być stosowane przy ocenie stosowania zwolnień z WHT wynikających z dyrektyw unijnych.