Aleksandra Nowakowska

Tarcza antykryzysowa: dopłaty do pensji wciąż w zasięgu ręki

Pracodawca, który dotąd nie skorzystał z dofinansowań z tzw. tarczy antykryzysowej, może to jeszcze zrobić. Tarcza 5.0 wydłużyła termin na składanie wniosków.

Urlop w czasie epidemii koronawirusa: najważniejsze pytania i odpowiedzi

Sezon wakacyjny w pełni. W związku z pandemią koronawirusa, pojawia się wiele pytań dotyczących urlopów. "Rzeczpospolita" odpowiedziała na najważniejsze z nich.

Tarcza antykryzysowa: dopłaty do pensji pracowników tylko dla polskich firm

Zagraniczne spółki, które mają pracowników w Polsce, ale nie mają tu siedziby, pozostają poza zakresem dofinansowania z tarczy antykryzysowej i nie mogą z niego korzystać.

Uznanie dzieła za etat: czy zaległe składki ZUS zapłaci także pracownik

W razie ustalenia istnienia stosunku pracy, obowiązek zapłaty zaległych składek ZUS obciąża w odpowiedniej części również pracownika.

Likwidacja stanowiska pracy jako powód zwolnienia - czy sąd bada sens

Sąd zakwestionuje likwidację stanowiska pracy tylko, jeśli była fikcyjna. Jeżeli pracodawca rzeczywiście zlikwidował stanowisko, sąd nie będzie kwestionował takiej przyczyny wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy członkowi zarządu z końcem kadencji nie wyklucza odprawy

Jeżeli spółka wypowiada pracownikowi umowę o pracę z powodu upływu jego mandatu członka zarządu, to jest on uprawniony do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

ZUS przeklasyfikuje dzieło na zlecenie

Jeżeli ZUS w trakcie kontroli stwierdzi, że umowa o dzieło posiada cechy właściwe dla zlecenia, to przeklasyfikuje ją odpowiednio na umowę zlecenia lub świadczenia usług. Taka reklasyfikacja oznacza, że umowy zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a firma będzie musiała odprowadzić należne składki.

Wartość posiłków w delegacji ponad dietę podlega składkom ZUS

Bezpłatne wyżywienie w czasie podróży służbowej stanowi przychód pracownika, jeżeli przekracza limity diety wynikające z rozporządzenia o należnościach z tytułu podróży służbowej.

Tołstoj pisał jak licealista

„Demokracja nie jest możliwa w twierdzy, w której się znajdujemy. Obawiam się, że niebawem będziemy musieli o niej zapomnieć. Możliwe, że na długo" – mówi Olga Sławnikowa.

Witajcie w ciężkich czasach

„Historia lubi się powtarzać. Inteligencję, która nie zgadza się z polityką Putina nazywa się narodowymi zdrajcami. Myślę, że nadeszły dla nas ciężkie czasy. Nie znamy i nie nauczyliśmy się historii, nie uświadomiliśmy sobie naszych błędów. Żyjemy cały czas w systemie niewolników i panów. Wygrali ci sami ludzie, których nazywamy nowymi czekistami. Dzisiejsza rzeczywistość jest wytworem ich mentalności." – mówi w rozmowie z Aleksandrą Nowakowską Jelena Czyżewa, laureatka rosyjskiego Bookera za „Czas kobiet".