Artur Chamot

Założenie firmy „na kogoś innego” nie zawsze oznacza firmanctwo

Korzystanie z pomocy innych osób przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest nadzwyczajną okolicznością i nie może być poczytane jako wyzbycie się samodzielności i odpowiedzialności za czynności podejmowane przy prowadzeniu firmy, czyli firmanctwo.

Co to jest podatek minimalny i kto go płaci

Pomimo wprowadzonych zmian w przepisach może się okazać, że podatek minimalny będzie dotyczył nie tylko tych podatników, którzy unikają opodatkowania, ale również tych, którzy osiągają niską rentowność z powodów obiektywnych.

(Nie)jednokrotna neutralność transakcji restrukturyzacyjnych

Sądy administracyjne zwracają uwagę, że wprowadzone Polskim Ładem przepisy ograniczające neutralność podatkową tylko do pierwszej restrukturyzacji nie mogą być stosowane do zdarzeń przeszłych.

Fiskus chce wywołać efekt mrożący

Wobec wielu wydanych rozstrzygnięć odnośnie do świadczenia przez wspólników usług na rzecz spółek należy postawić zasadne pytanie „i co dalej”?

Organy podatkowe są niekonsekwentne

Zdarza się, że dyrektor KIS w stanach faktycznych, w których wspólnicy świadczą usługi na rzecz spółek, nie dość, że wydaje interpretacje, to jeszcze są one korzystne dla podatników.

Rozliczanie usług świadczonych przez wspólników budzi wątpliwości

Dyrektor KIS uznaje, że aby mieć pewność, iż wykonywanie dla spółki usług przez wspólnika nie powoduje ryzyka podatkowego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej albo czekać na kontrolę podatkową.

Należyta staranność jest niezbędna w rozliczeniach VAT

W pewnych okolicznościach przedsiębiorca może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego. Aby uniknąć takiej sytuacji powinien przed podjęciem współpracy starać się zweryfikować wiarygodność swojego kontrahenta.

Sądy administracyjne wskazują sposób postępowania z kontrahentami

W orzecznictwie można znaleźć porady odnośnie do tego, jak dochować należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji.

Weryfikacja kontrahenta: Co zaleca Ministerstwo Finansów

W metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych MF wskazuje, jakie obszary podatnik powinien zweryfikować przy rozpoczynaniu współpracy z kontrahentem.

Od pożyczki da się uniknąć PCC, choć niekoniecznie każdemu

Jeśli pożyczkobiorca zaciąga zobowiązanie od podmiotu, który nie jest formalnie zarejestrowany jako świadczący usługi finansowe, ma nikłe szanse na zwolnienie z obowiązku zapłaty daniny. I to nawet, jeśli pożyczkodawca nie udziela pożyczki po raz pierwszy.