Paweł Kempa

Weryfikacja rzeczywistej działalności gospodarczej wymaga analizy

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmieniona definicja rzeczywistego właściciela. Od jej spełnienia w wielu przypadkach zależy możliwość zastosowania zwolnień i preferencji w podatku u źródła.

Zaliczka na CIT kłopotliwa dla zakładów budowlanych

W niektórych przypadkach organy uznają, że zagraniczne firmy mające w Polsce zakład w postaci placu budowy, prac montażowych lub instalacyjnych powinny wpłacać zaliczki na podatek już za miesiąc, w którym rozpoczęły się prace.

CIT: czy praca zdalna prowadzi do powstania zakładu podatkowego pracodawcy

Zdaniem OECD, telepraca spowodowana przez Covid-19 nie jest dostatecznie trwała (ciągła), aby zmienić zasady rozliczania CIT przez pracodawcę. Firma nadal utrzymuje biuro, które będzie dostępne dla pracowników po zakończeniu epidemii.

Refaktura a wyłączenie z kosztów

Zdaniem fiskusa podatnik nie może uwzględnić w rozliczeniach całości wydatków na usługi niematerialne od niezależnych dostawców, jeżeli w ich nabyciu pośredniczy podmiot powiązany.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - interpretacje indywidualne

Pomimo orzecznictwa korzystnego dla podatników, resort finansów nie zamierza zmieniać swojej praktyki w sposobie wydawania interpretacji indywidualnych przepisów wymagających zastosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.