Ewelina Buczkowska

Zaliczka na CIT kłopotliwa dla zakładów budowlanych

W niektórych przypadkach organy uznają, że zagraniczne firmy mające w Polsce zakład w postaci placu budowy, prac montażowych lub instalacyjnych powinny wpłacać zaliczki na podatek już za miesiąc, w którym rozpoczęły się prace.

CIT: czy praca zdalna prowadzi do powstania zakładu podatkowego pracodawcy

Zdaniem OECD, telepraca spowodowana przez Covid-19 nie jest dostatecznie trwała (ciągła), aby zmienić zasady rozliczania CIT przez pracodawcę. Firma nadal utrzymuje biuro, które będzie dostępne dla pracowników po zakończeniu epidemii.

Jak opodatkować zyski ze wspólnego przedsięwzięcia

W przypadku podjęcia współpracy przy realizacji celu gospodarczego podatnikami są uczestnicy. Prawidłowe rozliczenie przychodów z tego tytułu w niektórych przypadkach może być dla tych podmiotów sporym wyzwaniem.

Czy mamy przełom w sprawie PIT od paliwa

W tym roku po raz pierwszy pojawiły się już na etapie postępowania przed dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące ryczałtu za nieodpłatne korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych.

Cash pooling a CIT: korzystny system wspólnych rozliczeń to nie pożyczka

Odsetki wynikające z umowy cash poolingu nie powinny podlegać restrykcjom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.