M Zielonka

Ochrona życia od poczęcia do ...?

Państwo nie może z powodów epidemiologicznych ubezwłasnowolnić wiele tysięcy bezradnych ludzi nie zabezpieczając im odpowiedniej pielęgnacji i wsparcia duchowego.

Efekt epidemii: myjemy ręce na potęgę

Na początku epidemii w naszych sklepach zniknęło mydło. Polacy zaczęli myć ręce, które są nośnikiem zakażeń, nie tylko wirusowych. Wcześniej blisko 30 proc. kobiet i 60 proc. mężczyzn nie myło rąk po wyjściu z toalety.

Dlaczego COVID-19 zabija nierówno

O ciężkim przebiegu COVID-19 decyduje nabyta lub wrodzona zdolność populacji do reakcji na wirusa