Agnieszka Kałwa

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Wciąż można zatrudnić bez wstępnych badań lekarskich

Nadal obowiązują przepisy, które zwalniają pracodawcę z obowiązku kierowania nowego pracownika na profilaktyczne wstępne badania lekarskie. Te ułatwienia nie obejmują jednak wszystkich stanowisk.

Wspólny program emerytalny zwolni z tworzenia PPK

Mniejsi pracodawcy mogą się zwolnić z tworzenia pracowniczego planu kapitałowego wdrażając międzyzakładowy pracowniczy program emerytalny. Muszą jednak zdążyć do końca 2020 r.

Roszczenia pracowników mniej i bardziej zasadne - obowiązki pracodawcy

Pracodawca może się spotkać z zarzutami zatrudnionych, nawet jeśli działa w celu poprawy komfortu ich pracy. Część z nich może być uzasadniona.

Kadra zarządzająca spłaci dług w ZUS

Organ rentowy może żądać zapłaty zaległych składek za pracowników bezpośrednio od członków zarządu spółki kapitałowej. Będzie tak, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna, czyli gdy nie ma możliwości zaspokojenia zadłużenia z jej majątku.

Można przerwać L-4 bez ryzyka utraty całego zasiłku

Do ubezpieczonego, który w okresie zwolnienia lekarskiego uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono ZUS, nie ma zastosowania przepis o utracie zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Rekrutacja – jaka treść ogłoszenia i pytania do kandydata

Firma informatyczna chce zaangażować dodatkowych programistów. Szef chciałby zamieścić ogłoszenia o pracę na portalach internetowych. Dodatkowo, kierownik działu programistów miałby przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi kandydatami. Jak powinna wyglądać taka rekrutacja?

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Przepisy regulujące pracę cudzoziemców powinny umożliwiać polskim firmom elastyczne reagowanie na braki kadrowe, a nie tworzyć nowe bariery – zauważa ekspert.