Joanna Orman

Czy zagraniczny przedsiębiorca musi rejestrować się w Polsce dla celów VAT

Nawet minimalny zakres usług konsumowanych w Polsce przez podmioty z innych krajów może kreować dla nich stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Karty uprawniające do zniżki - czy trzeba rozliczać PIT? - interpretacja podatkowa

Spółka należąca do międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych, w ramach działań marketingowych, przyznaje imienne karty rabatowe uprawniające do zakupu odzieży w swoich sklepach z 20 proc. rabatem. Karty przewidują limity na zakupy z wykorzystaniem rabatu (rabat nie może przekroczyć 2000 zł). Program rabatowy adresowany jest do szerokiego kręgu osób. Adresatami mogą bowiem być osoby współpracujące ze spółką, jej pracownicy, członkowie rodzin pracowników spółki, jak również inne osoby niezwiązane ze spółką.

Wybór formy opodatkowania nie podlega sukcesji podatkowej

Spadkobierca, dziedziczący uczestnictwo w spółce, nie rozliczy się z dochodów z tego tytułu 19-proc. PIT, tak jak spadkodawca, jeśli nie złożył stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym.

Zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu jest przychodem pracownika

Zapewnienie przez pracodawcę niezbędnych przejazdów czy zakwaterowania w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych nie zawsze jest dla osoby zatrudnionej neutralne podatkowo.

Koszty autorskie możliwe również bez zmiany umów o pracę

Zastosowanie 50-proc. kosztów w związku z przeniesieniem praw autorskich do utworów jest prawidłowe również gdy to dodatkowa „instrukcja" (zamiast umowy o pracę) określa, jaka część wynagrodzenia osób zatrudnionych jest wynagrodzeniem z tytułu rozporządzania tymi prawami, a jaka za wykonywanie pozostałych obowiązków pracowniczych.