Tomasz Srokosz

Sankcje i arbitraż. W jaki sposób dochodzić swoich roszczeń?

Sankcje nałożone na Rosję w 2014 r. dotyczyły głównie instytucji finansowych, dlatego ich wpływ na polskie firmy był ograniczony. Inaczej jest z sankcjami gospodarczymi sprzed 2 lat, nałożonymi wraz z rozpoczęciem rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Po rozmowie z telemarketerem można mieć problem

Przystąpienie w trakcie rozmowy telefonicznej do umowy naruszającej interesy przedsiębiorcy często jest efektem prezentowania oferty w sposób podstępny i wprowadzający w błąd.

Spółka komunalna, szczególny rodzaj przedsiębiorcy

Nadzór właścicielski nad spółką komunalną ma szerszy wymiar niż tylko nadzór ekonomiczny, to nadzór nad zadaniem publicznym, sposobem jego powierzenia oraz rozliczeniem z jego wykonania.

Lokalne przepisy muszą uwzględniać kontekst gospodarczy

Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy nie może być ustalana w sposób zupełnie dowolny, tak aby tylko mieściła się ona w ustawowych granicach.

Wolność gospodarcza czy zamówienia „in-house”?

Dla umów zawieranych przez gminy, których przedmiotem są usługi komunalne, organem kontrolnym jest Krajowa Izba Odwoławcza, nie tylko w zakresie procedury, lecz także, jak się okazuje, fundamentów gospodarki komunalnej.

Zamówienie publiczne: konsorcjum, wadium i gwarancja bankowa - orzeczenie KIO

Nie trzeba wymieniać w dokumencie gwarancji wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ważny jest cel, czyli zabezpieczenie interesu zamawiającego – wynika z jednego z orzeczeń KIO.

Tomasz Srokosz: jednolita opłata za przystanki nie jest dobra ani dla gmin, ani dla przewoźników

Równy dostęp firm do infrastruktury publicznej jest ważny dla samej konkurencyjności, ale i mieszkańców.

Koronawirus: obrót gospodarczy w czasie i po pandemii

Nieuniknionym skutkiem pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 będzie globalny kryzys gospodarczy. Przestój w zakładach produkcyjnych, nierealizowane inwestycje, paraliż transportowy oraz ograniczenie transakcji handlowych do minimum – stanowi obraz nie tylko polskiej, ale i światowej gospodarki.

Zamówienia publiczne: zmiana wynagrodzenia w toku realizacji umowy na podstawie ugody

Ugoda pozwala zamawiającemu i wykonawcy zamówienia publicznego na wyważenie ryzyk związanych z ustaleniem właściwej treści zmiany umowy, jak i na oszczędzenie czasu i kosztów postępowania sądowego.

Kary dla firm na rynku zagospodarowania śmieci po nowelizacji przepisów

Przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku zagospodarowania śmieci grozić będą wyższe kary. Aby dostać odpowiednie zezwolenie, trzeba będzie przejść trudną procedurę.