Edyta Wróbel

Wrogie przejęcie – istota, sposoby, skutki. Jak się bronić?

Wrogie przejęcie to jeden z najczarniejszych scenariuszy dla przedsiębiorstwa. Może dotyczyć zarówno dużych, publicznych spółek, jak i małych, rodzinnych firm. Prowadzi przede wszystkim do utraty kontroli nad przedsiębiorstwem bez zgody ze strony dotychczasowych właścicieli lub zarządu. Jak dokładnie zdefiniować wrogie przejęcie? Jakie są jego skutki? Czy jest możliwe kontrolowanie przez spółkę obrotu udziałami lub akcjami? Jak się bronić przed wrogim przejęciem?

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie zakładu pracy

- Pracodawca poinformował mailem, że wszyscy w biurze powinni nosić maseczki. Dziennie spędzam więc w maseczce 10 godzin, licząc dojazd do domu. Noszenie maseczki przez tyle godzin obniża mój komfort pracy. Dodatkowo otrzymaliśmy od pracodawcy tylko jedną maseczkę wielokrotnego użytku. Czy praktyki pracodawcy są zgodne z prawem?

Ważność umowy zawartej z „fałszywym" organem osoby prawnej po 1 marca 2019 r.

Z dniem 1 marca 2019 r., na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MŚP) doszło do zmiany art. 39 kodeksu cywilnego, regulującego skutki zawarcia umowy przez tzw. fałszywy organ, tj. przez osobę, która zawarła umowę w imieniu osoby prawnej jako jej organ, pomimo, że takim organem nie była lub bądź przekroczyła przyznany jej zakres umocowania.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową - wyrok TK nie ułatwił życia podatnikom

Nadal obowiązują przepisy o braku przedawnia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową, które zostały uznane za niekonstytucyjne.