Michał Bernat

Postępowanie przed sądem administracyjnym: epidemia odpowiada za rezygnację z rozpraw

Strony oczekujące po wniesieniu skargi kasacyjnej na rozpatrzenie ich sprawy przez NSA nie zostaną wezwane na jawną rozprawę, lecz od razu otrzymają pocztą treść wyroku wydanego bez ich osobistego udziału.

Zalecenia Komisji Europejskiej: pomoc publiczna pod kontrolą

Zgodnie z Zaleceniem Komisji państwa członkowskie powinny uzależniać udzielaną przez siebie pomoc publiczną, jak również wszelkie inne wsparcie finansowe, od braku powiązań beneficjentów z rajami podatkowymi.

Odwieszone terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Sejm na ostatnim posiedzeniu uchylił przepisy, które zawieszały bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zaczną one biec po upływie 7 dni od wejścia w życie nowelizacji.

Opodatkowanie wiatraków a pomoc publiczna - zgodność z prawem UE niepewna

Wbrew najnowszemu orzecznictwu NSA kwestia pomocy publicznej może być ważnym argumentem w sprawie opodatkowania wiatraków.