Agata Kałwińska

Praca zdalna: ustalenie reguł w porozumieniu lub regulaminie pozwoli uniknąć chaosu

Z braku ustawowych przepisów zasady pracy zdalnej należy określić w firmowym regulaminie pracy zdalnej i właściwych procedurach.

Koronawirus: zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę na odległość

Zarówno zawarcie umowy o pracę, jak jej rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnej. Wymogi formalne łatwiej jednak spełnić przy zatrudnianiu nowej osoby niż zwalnianiu pracownika.

Koronawirus: Kwarantanna nie wyklucza pracy z domu

Pracownik odosobniony z powodu podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2, który czuje się dobrze, za zgodą pracodawcy może wykonywać obowiązki z domu.

Praca zdalna: jakie narzędzia i materiały ma zapewnić pracodawca

Przepisy nie ograniczają pracodawcy w zakresie decyzji, jakie narzędzia zapewnić osobom pracującym zdalnie. Musi jednak uważać, aby wszystkich pracowników traktować równo.

Kryteria doboru do zwolnień grupowych nie na zasadzie „widzimisię”

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia w ramach redukcji grupowych muszą być obiektywne i sprawiedliwe. Nie mogą też nikogo dyskryminować. Zwykle jedno kryterium to za mało.

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: jak rozliczyć wsparcie z tarczy antykryzysowej

Pracodawcy, którzy w kryzysie związanym z COVID-19 otrzymali dofinansowanie do pensji pracowników, w najbliższym czasie muszą rozliczyć się z tej pomocy. Są jednak wątpliwości, jak to zrobić.

Część małych lub średnich firm bez ulgi w składkach ZUS

ZUS rozpatrując, czy spółka jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji, nie bierze pod uwagę, że ta definicja nie dotyczy firm małych lub średnich, które działają krócej niż trzy lata.

Koronawirus: łatwiej o pracownika z zagranicy na sezon

Zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ważne chociaż jeden dzień po 13 marca 2020 r. pozwala cudzoziemcowi podjąć pracę sezonową bez nowych dokumentów. W rolnictwie może pracować już na kwarantannie.

Tarcza antykryzysowa: zmiana warunków pracy cudzoziemca bez formalności

Tarcza 3.0 pozwala pracodawcy objąć rozwiązaniami antykryzysowymi zagranicznych pracowników, bez aktualizowania ich warunków zatrudnienia.

Tarcza antykryzysowa: czy przestój i obniżony wymiar czasu pracy może być selektywny?

Pracodawca, który część pracowników objął przestojem, a innym obniżył wymiar czasu pracy, otrzyma dofinansowanie adekwatne do zastosowanego rozwiązania.