Krzysztof Dżugaj

Jak rozliczyć VAT przy pozyskiwaniu i sprzedaży białych certyfikatów

Podmiot, u którego realizowane są przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, świadczy usługę na rzecz podmiotu, któremu przekazał prawa do pozyskania i sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Podmiotowi upoważnionemu przysługuje prawo do odliczenia VAT w tym zakresie.

Jak rozliczyć VAT od inwestycji w wiatraki na Bałtyku

Badania dna Morza Bałtyckiego realizowane w związku z planowaną budową morskiej farmy wiatrowej na terenie znajdującym się poza naszym morzem terytorialnym, ale należącym do Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, podlegają podatkowi w Polsce.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - niebezpieczne podejście organów podatkowych

Przyjmowane przez organy podatkowe rozumienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo rozległe i niekorzystne dla podatników. Zwykle nie akceptują go jednak sądy administracyjne.

Nie każda czynność podatnika podlega VAT

Zgodnie z dominującym stanowiskiem fiskusa, w transakcjach zabezpieczających na instrumentach pochodnych podatnikiem VAT jest wyłącznie podmiot, który zawodowo zawiera tego rodzaju kontrakty. Zdarzają się jednak wyjątki.

Czy agencja marketingowa może być płatnikiem podatku

Zryczałtowany podatek od nagrody powinien pobrać podmiot, który jest jej właścicielem w momencie przekazania jej uczestnikowi akcji promocyjnej. Nie ma znaczenia kto ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia.

Dokument elektroniczny to nie towar - sprzedaż gwarancji pochodzenia energii elektrycznej a VAT i CIT

Sprzedaż gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych to świadczenie usługi. Przychód uzyskiwany ze zbycia takich instrumentów należy zakwalifikować do źródeł innych niż zyski kapitałowe.