Mateusz Waberski

Odpowiedzialność członków zarządu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu nie chroni członków zarządu przed odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku upadłościowego w terminie. Projektowane zmiany taką ochronę zapewnią – od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Obwieszczenie o złożeniu wniosku upadłościowego przez wierzyciela niezgodne z przepisami

Zdarza się, że wierzyciel składając wniosek upadłościowy pragnie wymusić na dłużniku zapłatę zaległej faktury w zamian za cofnięcie wniosku, wykorzystując to rozwiązanie jako tańszą formę egzekucji. Jeśli taka informacja przedostanie się na rynek, może spowodować nieodwracalne szkody w działalności przedsiębiorcy.

Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

To dłużnik powinien wskazać nadzorcy (zarządcy), jakie umowy są według niego kluczowe dla jego działalności, a następnie nadzorca powinien katalog ten poddać ewaluacji i wyeliminować te z umów, które tego kryterium nie spełniają.

Postępowanie restrukturyzacyjne: jak uratować układ z wierzycielami?

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zmianę układu, kiedy już wie, że nie będzie w stanie spłacać wierzycieli, a nie dopiero wtedy, gdy przestaje regulować należności.