Maciej Kubica

Fiskus w strefach zaczyna potykać się o własne nogi

Jeżeli podatnik posiadający decyzję o wsparciu poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne, ale zaniechał dalszych działań, to ma szanse na rozliczenie straty związanej z podjętymi czynnościami.

Polski Ład modyfikuje zasady estońskiego CIT

Aby płacić ryczałt od przychodów, nie trzeba już będzie ponosić nakładów inwestycyjnych w środki trwałe w danej wysokości. Zostanie też zniesiony limit przychodów 100 mln zł, po przekroczeniu którego następuje utrata prawa do uproszczeń.

Stosowanie 5-proc. stawki PIT w ramach IP Box to ryzyko dla programistów

IP Box staje się coraz popularniejszy wśród informatyków prowadzących działalność gospodarczą. Nic dziwnego, bo różnica w opodatkowaniu jest spora. Jeżeli można płacić 5 proc. zamiast 19 proc., to dlaczego nie spróbować?

MDR: do raportowania schematów podatkowych przyda się system alarmowy w organizacji

Ponieważ na wywiązanie się z obowiązków dotyczących MDR firmy mają stosunkowo niewiele czasu, należy identyfikować je jak najszybciej, co z kolei wymaga zaangażowania nie tylko personelu odpowiedzialnego za podatki.

Strategia podatkowa to nie rewolucja

Strategia podatkowa to nie rewolucja – raczej element obserwowanej od dłuższego czasu ewolucji systemu podatkowego. W jej ramach ustawodawca podejmuje dwa główne działania. Systematycznie przenosi ciężar badania prawidłowości rozliczeń i wywiązywania się z obowiązków podatkowych z organów podatkowych na podatników.

Tarcza finansowa z PFR – czy została wdrożona zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej

Nie ma pewności czy program pomocowy z Polskiego Funduszu Rozwoju został wdrożony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. Dla beneficjentów może to nawet oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków.