Anna Matlok

Kto może stosować uproszczenia w księgach

Spółki mogą stosować uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg, jeśli nie wypływa to na ich rzetelną i jasno przedstawioną sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. Najczęściej uproszczenia dotyczą jednostek, które spełniają kryteria jako jednostka mała oraz mikro.

Inwentaryzacja - narzędzie weryfikacji aktywów i pasywów jednostki

Głównym celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów, uzgodnienie go ze stanami księgowymi, a także ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

MSR 19: Krótkoterminowe rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze

Rezerwy na świadczenia pracownicze są specyficznym rodzajem zobowiązań – ich termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Firma oferuje je swoim pracownikom w zamian za wykonywaną pracę.

Leasing samochodu osobowego

Jednym ze sposobów pozyskania potrzebnych spółce środków trwałych jest możliwość ich nabycia, ale także skorzystania z leasingu czy to finansowego czy operacyjnego. W przypadku umowy leasingu spółka nie musi angażować środków pieniężnych, które może wykorzystać np. w rozwój.