Tomasz Poznański

Kiedy podwójny etat u tego samego pracodawcy?

Aby mieć dwa angaże u jednego pracodawcy, podwładny musi wykonywać zupełnie inne zadania. W przeciwnym razie to poważne naruszenie.

Przejęcie pracowników bez majątku firmy

W przypadku przejęcia części zakładu pracy nie ma konieczności nabycia majątku od poprzednika. Wystarczą sami pracownicy.

Podwójna kara za urlopową samowolę

Gdy pracownik zaczyna korzystać z wypoczynku, nie czekając na zgodę pracodawcy, jego nieobecność wolno uznać za nieusprawiedliwioną. Za te dni nie otrzyma pensji, a dodatkowo można na niego nałożyć karę porządkową.

Umowa na zastępstwo musi wskazywać nazwisko zastępowanego

Jeśli umowa na zastępstwo nie wskazuje nazwiska osoby zastępowanej, traktuje się ją jako tę zawartą na czas nieokreślony. W razie sporu w sądzie pracodawca będzie na straconej pozycji.

Przywrócenie do pracy kobiety w ciąży a odwołanie od wypowiedzenia

Pracodawca nie musi przywracać do pracy kobiety w ciąży, jeśli ze swojej winy zbyt późno odwołała się do sądu od wypowiedzenia.

Zgoda inwestora na podwykonawcę robót budowlanych

Przedsiębiorca, który nie otrzymał wynagrodzenia za roboty budowlane od zleceniodawcy, może zgłosić żądanie zapłaty bezpośrednio do inwestora. Będzie ono skuteczne, jeśli inwestor wyraził zgodę na wykonywanie prac przez kolejnego kontrahenta.

Zwolnienie pracownika z powodów zdrowotnych

Jeśli lekarz uzna, że pracownik nie może wykonywać nawet części dotychczasowych obowiązków, szef ma podstawy go zwolnić.

Efekty i umiejętności ważniejsze niż dyplomy

Wskazanie w wypowiedzeniu braku kwalifikacji do zajmowania stanowiska może oznaczać również niezadowalające, słabe wyniki pracy. Mają one większe znaczenie niż formalnie potwierdzone umiejętności.

Czego nie można sprzedać nieletniemu

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek odmowy osobie w wieku poniżej 18 lat sprzedaży rzeczy, z którą podchodzi ona do kasy?

Utrata prawa jazdy na trzy miesiące a dyscyplinarka dla kierowcy

Na trzy miesiące straci dokument uprawniający do kierowania autem osoba, która w terenie zabudowanym przekroczy prędkość o 50 km/h. Ta sankcja może utrudnić funkcjonowanie wielu firmom.