Małgorzata Trzęsimiech

Cash back a opodatkowanie VAT

Podstawowym kryterium pozwalającym na ustalenie, czy dokonany zwrot kosztów między podmiotami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest ustalenie, czy spełniona została definicja rabatu.

Skutki podatkowe odwołania stanu epidemii

Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego przełożyła się bezpośrednio na zmiany w sposobie rozliczania podatków.

Jak opodatkować sprzedaż wierzytelności

Problematyka opodatkowania sprzedaży wierzytelności budzi wiele wątpliwości zarówno na gruncie podatku VAT, i w konsekwencji na gruncie PCC oraz podatków dochodowych.

Już są pierwsze interpretacje dotyczące opłaty cukrowej

Opłata cukrowa, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., od początku budziła wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy dopiero na skutek nowelizacji przepisów obowiązującej od 15 kwietnia 2021 r. uzyskali potwierdzenie, że z wnioskami o wydanie interpretacji mogą zwracać się bezpośrednio do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie zaś do Ministra Zdrowia.

Farmy fotowoltaiczne - ustalenie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Sądy administracyjne i coraz więcej organów samorządowych zgadza się z tym, że podatkiem od nieruchomości nie powinny być obciążone panele (ogniwa) fotowoltaiczne oraz współpracujące z nimi przetwornice i transformatory.

Nowe prawo: Trudniej rozliczyć stratę podatkową

1 stycznia weszły w życie przepisy ograniczające możliwość rozliczenia strat powstałych w związku z przeprowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi.

Wydanie majątku likwidacyjnego będzie opodatkowane CIT

Po 1 stycznia przekazanie udziałowcom składników majątku pozostałego po zakończeniu działalności spółki będzie się wiązało z powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego.

Połączenie transgraniczne nie podlega pod GAAR

Jedynie w przypadku gdy korzyść podatkowa jest głównym lub jednym z głównych celów wykonania czynności, znajdą zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Tarcza 2.0: obrót kryptowalutą zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje, że od 1 lipca 2020 r. nie trzeba będzie od sprzedaży i zamiany kryptowalut płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową nie podlega pod GAAR

Jeśli osiągnięcie korzyści podatkowej nie było jednym z głównych celów restrukturyzacji, to podjęte działania nie są sztuczne i mają uzasadnienie ekonomiczne. Nie znajdą tu zastosowania przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.