Katarzyna Bilewska

Odpowiedzialność menedżerów w grupach spółek – nowe zasady

Członkowie zarządu i rady nadzorczej w grupie spółek będą mogli przy podejmowaniu decyzji biznesowych powołać się na interes grupy spółek. Warunkiem jest jednak to, by holding został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców spółki zależnej, której decyzja dotyczy.

Katarzyna Bilewska: Newsletter KRS nie zablokuje kradzieży spółek

Prawowici przedstawiciele spółki uzyskają informację o próbie nielegalnego jej przejęcia. Nie będą jednak mogli zająć stanowiska procesowego w postępowaniu o wpis nowych danych w prowadzonym dla niej rejestrze.

Katarzyna Bilewska: Zapobiec kradzieży spółek

Wprowadzeniu newslettera KRS powinna towarzyszyć korekta przepisów o postępowaniu rejestrowym, by zapewnić prawowitym organom spółki zajęcie stanowiska procesowego.

Odpowiedzialność zarządu w 2021 roku

Żaden z przepisów projektu prawa holdingowego nie wskazuje kto i w oparciu o jakie kryteria ustalać będzie – kluczowy dla rozkładu ryzyk odpowiedzialności – interes grupy spółek.

Odwołanie zgromadzenia wspólników – nadal są wątpliwości

Możliwość odwołania zgromadzenia wspólników wynika wprost z Kodeksu spółek handlowych od 1 marca tego roku. Nowy § 4 art. 235 kodeksu spółek handlowych stanowi, że zwołujący zgromadzenie ma prawo je odwołać, chyba że zwołanie nastąpiło z wniosku wspólników mniejszościowych. Wówczas to oni mają wyłączne prawo odwołania.

Kurator osoby prawnej i kurator procesowy nareszcie odpowiednio umocowany

Rezygnacja członka zarządu spółki zawieszała lub wstrzymywała postępowanie.

Spółki: akcjonariusze mniejszościowi a nowy wiodący inwestor

Przygotowując wejście do spółki wiodącego inwestora, jej zarząd powinien jako jedno z ryzyk przedsięwzięcia uwzględnić istniejące po stronie akcjonariuszy mniejszościowych instrumenty ingerencji w przebieg procesu inwestycyjnego – wskazuje ekspert.

Katarzyna Bilewska o doborze członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Nie każda spółka, w której akcje ma Skarb Państwa, podlega przepisom określającym wymogi konieczne do zasiadania w radach nadzorczych. Nie oznacza to jednak dowolności w doborze jej członków – przekonuje prawniczka.

Bilewska: Adwokatura solidarna i odpowiedzialna

Zmiany w składkach oraz zaostrzenie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej to zadania stojące przed samorządem zawodowym – pisze adwokat Katarzyna Bilewska.