Aleksandra Klich

Jak prawidłowo reagować na naruszenie ochrony danych osobowych?

W cyfrowym świecie ochrona danych osobowych jest kluczowa – zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego. Naruszenie prywatności może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych dla wszystkich zaangażowanych stron.

Ochrona prywatności – czy potrzebny podpis pod klauzulą informacyjną?

Obowiązek informacyjny stanowi nieodzowny element ochrony prywatności, a jego rzetelne wypełnienie jest zasadnicze dla kształtowania zaufania i transparentności w relacjach pomiędzy administratorem a osobą, której dane dotyczą.

Pacjent w sądzie: jak personel medyczny odpowiada za naruszenia praw pacjentów

Pacjent ma prawo dochodzić roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w wielu przypadkach, gdy uważa, że jego prawa lub interesy zostały naruszone przez osoby wykonujące zawody medyczne.

Ochrona danych osobowych w aplikacjach mobilnych

Smartfony i zainstalowane na nich aplikacje to nie tylko narzędzia ułatwiające życie, ale także narzędzia, które gromadzą znaczące ilości danych osobowych. Jak tworzyć aplikacje mobilne, żeby nie naruszyć przepisów RODO?

Prawa i obowiązki administratora związane z powierzeniem danych do przetwarzania podmiotom trzecim

Administratorzy danych osobowych, powierzając dane do przetwarzania innemu podmiotowi (tzw. procesorowi), powinni zadbać o to, aby realizował on swoje działania w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanym danym.

Inspektor ochrony danych – kiedy trzeba go powołać?

Na podmiotach przetwarzających dane osobowe ciąży obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO. Nie w każdej jednak organizacji wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(Nie)dopuszczalność kopiowania dowodów tożsamości i innych dokumentów

Nie wszystkie podmioty uprawnione do żądania okazania dokumentu tożsamości mogą wykonać jego kserokopię. Takiego prawa nie mają niektóre firmy udzielające pożyczek.

Monitoring wizyjny. Jak legalnie z niego korzystać i udostępniać nagranie?

Osoba znajdująca się na zarejestrowanym materiale ma prawo otrzymać kopię, bez konieczności wykazywania interesu prawnego czy faktycznego. Niedopuszczalne jest udostępnienie zapisu z monitoringu w celach marketingowych.

Jak poprawnie zorganizować monitoring wizyjny?

Zdecydowana większość podmiotów, które stosują monitoring wizyjny, informuje o tym w sposób nieprawidłowy, tj. nieodpowiadający wymogom RODO.

Praca zdalna w czasie COVID-19 na urządzeniach prywatnych

Nie każdy pracownik może zostać zobowiązany do świadczenia pracy na swoim urządzeniu prywatnym – wszystko zależy od przyjętego modelu zatrudniania w danym przedsiębiorstwie. Narzędzia pracy winien zapewnić pracodawca – pracownik może jednak wyrazić zgodę na wykorzystywanie własnego komputera do pracy zdalnej.