Magdalena Marciniak

Ceny transferowe – jakie znaczenie ma profil funkcjonalny

Identyfikacja i analiza profilu funkcjonalnego podmiotów zaangażowanych w transakcje kontrolowane są kluczowe dla oceny, czy ustalone warunki transakcyjne pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Ceny transferowe w orzecznictwie sądów – przegląd 2023 roku

Na podstawie wydanych w ubiegłym roku wyroków ws. cen transferowych można wysnuć wiele interesujących wniosków oraz zweryfikować tendencje zarówno sądów, jak i organów podatkowych w zakresie podejścia do kluczowych ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Najczęstsze ryzyka w cenach transferowych

Dyrektorzy finansowi i członkowie zarządu nie mogą zapominać o obowiązkach podatkowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Raje podatkowe: przepisy o pośrednich transakcjach wreszcie uchylone

W październiku 2022 r. wydarzyło się to, na co od półtora roku czekało polskie środowisko cen transferowych i co ucieszyło nie tylko podatników, ale również doradców podatkowych. Ministerstwo Finansów uchyliło regulacje dotyczące pośrednich transakcji rajowych.

Czy warto zainwestować w przygotowanie polityki cen transferowych

Ustalenie procedur, zasad i wytycznych obowiązujących wewnątrz grupy pozwala zapewnić transparentność rozliczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Korekta ceny transferowej nie powoduje utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Obowiązek stosowania przez podatkową grupę kapitałową zasad rynkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi jest spełniony również w przypadku, gdy podmiot zmienia cenę nierynkową na rynkową.

Koronawirus: W czasach kryzysu spadła rentowność podmiotów powiązanych

Kryzys spowodowany pandemią obniżył dochody wielu podatników. Udowodnienie rynkowego poziomu cen za 2020 rok u podmiotów powiązanych może się okazać jedynym z wielu wyzwań, z którymi będą oni zmuszeni się zmierzyć.

Master file trzeba dostosować do polskich przepisów

Dokumentacja grupowa przygotowana przez grupę kapitałową powinna spełniać wymogi ustanowione w krajowych regulacjach. Podatnicy mają na to czas do końca marca 2021 r.

Ceny transferowe: nowe obowiązki władz spółek

Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej za 2019 rok mają mieć inną treść niż w poprzednich latach i muszą zostać przedłożone przez kierowników jednostek do końca roku 2020.

Ceny transferowe: kiedy zaktualizować studia porównawcze

Ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią i na upływ trzyletniego okresu od przygotowania poprzednich analiz, podatnicy powinni dostosować je do nowych warunków rynkowych jeszcze w tym roku.