Magdalena Marciniak

Czy warto zainwestować w przygotowanie polityki cen transferowych

Ustalenie procedur, zasad i wytycznych obowiązujących wewnątrz grupy pozwala zapewnić transparentność rozliczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Korekta ceny transferowej nie powoduje utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Obowiązek stosowania przez podatkową grupę kapitałową zasad rynkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi jest spełniony również w przypadku, gdy podmiot zmienia cenę nierynkową na rynkową.

Koronawirus: W czasach kryzysu spadła rentowność podmiotów powiązanych

Kryzys spowodowany pandemią obniżył dochody wielu podatników. Udowodnienie rynkowego poziomu cen za 2020 rok u podmiotów powiązanych może się okazać jedynym z wielu wyzwań, z którymi będą oni zmuszeni się zmierzyć.

Master file trzeba dostosować do polskich przepisów

Dokumentacja grupowa przygotowana przez grupę kapitałową powinna spełniać wymogi ustanowione w krajowych regulacjach. Podatnicy mają na to czas do końca marca 2021 r.

Ceny transferowe: nowe obowiązki władz spółek

Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej za 2019 rok mają mieć inną treść niż w poprzednich latach i muszą zostać przedłożone przez kierowników jednostek do końca roku 2020.

Ceny transferowe: kiedy zaktualizować studia porównawcze

Ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią i na upływ trzyletniego okresu od przygotowania poprzednich analiz, podatnicy powinni dostosować je do nowych warunków rynkowych jeszcze w tym roku.

COVID-19 wpłynie na ceny transferowe

Pandemia koronawirusa niewątpliwie przyczyni się do osłabienia sytuacji gospodarczej na świecie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kłopoty na rynkach nie oszczędzą również grup kapitałowych.

O cenach transferowych trzeba myśleć już na etapie planowania transakcji

Właściwe udokumentowanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi czy zaraportowanie danych na ten temat powinno być ostatnim obowiązkiem z zakresu cen transferowych i zwieńczeniem całego procesu ich analizy w przedsiębiorstwie.

Ceny transferowe: kiedy stosuje się metodę podziału zysków - profit split

Jeśli jedna ze stron pełni rutynowe, proste funkcje, nie wnosi żadnej unikalnej wartości do transakcji i ponosi ograniczone ryzyka, to zastosowanie metody profit split nie da wyników zgodnych z zasadą ceny rynkowej.

Ceny transferowe: jak aktualizować dokumentację i analizy porównawcze za 2018 r.

Przygotowując dokumentację transakcji za ubiegły rok podatnicy mają możliwość sporządzenia jej zgodnie z przepisami obowiązującymi po 1 stycznia 2019 r. albo przed tą datą. Wybór należy do nich.