Angelika Makar

Silniejsza ochrona umów terminowych i uprawnień rodzicielskich

Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony. Rodzice zyskają zaś prawo do dłuższych urlopów i będą dłużej chronieni przed zwolnieniem.

Część firm musi zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Po analizie ryzyka zakażenia się w pracy SARS-CoV-2 przyszła kolej na ocenę zagrożeń w zakresie innych szkodliwych czynników biologicznych. Pracodawcy mają na to czas do 20 listopada 2021 r.

Koronawirus - prawo pracy: co z regulacji antykryzysowych zachowuje moc w roku 2021

Prawo wysłania pracownika na zaległy urlop, odroczenie lub zwolnienie z obowiązku wykonania lekarskich badań profilaktycznych, możliwość zlecania pracy zdalnej czy uwolnienia się od lojalek – to część rozwiązań, z których pracodawcy mogą korzystać również w tym roku.

Pandemia COVID-19 a zawieszenie obowiązków z ZFŚS

O zawieszeniu obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na podstawie specustawy należy powiadomić pracowników. Dotyczy to też małych firm, które do końca stycznia przekazują zatrudnionym informacje o nietworzeniu zfśs i niewypłacaniu świadczeń urlopowych.

Zbędne dane osobowe zgromadzone w związku z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

Pracodawcy raz na rok muszą usuwać zbędne dane osobowe zgromadzone w związku z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Dla tych, którzy w 2020 r. tego nie zrobili, to ostatni dzwonek. Inaczej grożą im wysokie kary.

Rozwiązanie umowy o pracę: tarcza antykryzysowa zawiesiła fikcję doręczenia

Tarcza antykryzysowa zawiesiła fikcję doręczenia przesyłki także w sprawach z zakresu prawa pracy. Pracodawca nie jest jednak pozbawiony możliwości działania. Z pomocą przychodzi przede wszystkim forma elektroniczna.