Paweł Kuźmiak

Czy wypłaty z zysku spółki komandytowej i jawnej są zwolnione z CIT

Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie czy od wypłaty zysku na rzecz udziałowca przez spółkę komandytową lub jawną należy pobrać 19-proc. podatek. Z pisma MF wynika jednak, że nie ma takiego obowiązku.

Kiedy spółka jawna staje się i kiedy przestaje być podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 roku nie tylko spółki komandytowe, ale również niektóre spółki jawne dołączyły do grona podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W ich przypadku jednak nie dzieje się to, automatycznie, lecz może być skutkiem niespełnienia określonych ustawowo warunków. Warunki te nie jest jednak łatwo ustalić, bowiem regulacja ustawowa w tym względzie daleka jest od precyzji. Celem niniejszego artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie, które spółki jawne i kiedy stają się oraz przestają być podatnikami CIT.