Paweł Sancewicz

Obowiązek podatkowy może powstać kilka miesięcy przed dostawą

W sytuacji otrzymania od kontrahenta zagranicznego faktury, która nie jest fakturą zaliczkową, obowiązek podatkowy z tytułu WNT może powstać nawet na podstawie faktury wystawionej kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów.

Korekta dochodowości nie ma wpływu na VAT - interpretacja podatkowa

Przekazywanie płatności wyrównawczych do ustalonego poziomu dochodowości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

VAT można odliczyć ze skanu faktury - interpretacja podatkowa

Faktury zeskanowane, a następnie wprowadzone do systemu księgowego w postaci danych elektronicznych umożliwiają odliczenie wykazanego na nich podatku naliczonego, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów.

Zakup zbroi, tarcz i mieczy w grze internetowej poza kasą fiskalną

Sprzedaż punktów premium, za które w grze można otrzymać wirtualne przedmioty, nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej, jeżeli zapłata będzie przekazywana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Vouchery do klubów fitness są bonami różnego przeznaczenia

Emitowany kupon do klubów fitness nie podlega opodatkowaniu VAT w momencie przekazania, ale dopiero w chwili faktycznego świadczenia usług lub przekazania towarów w zamian za niego.

Usługi w zakresie edukacji bez kasy fiskalnej

W przypadku prowadzenia niepublicznej placówki oświatowej i świadczenia usług w tym zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej, nawet pomimo równoczesnego wykonywania usług medycznych.

Obowiązek parkowania przed domem zmniejszy obciążenia w PIT

Część przejazdów pracownika na trasie praca–dom może być wyłączona z kalkulacji nieodpłatnego świadczenia. W tym celu pracodawca powinien ustalić, że auto ma być garażowane w miejscu zamieszkania użytkownika pojazdu.