Bartosz Wszeborowski

Nowe przepisy BHP spowodują wzrost kosztów pracodawców. Jednak nie zawsze

W ciągu kolejnych miesięcy pracodawcy powinni przygotować się na poniesienie dodatkowych kosztów, związanych z organizacją pracy w firmie. Taki wniosek nasuwa się po lekturze nowych przepisów dot. BHP.

Przez rejestr umów o dzieło może przybyć sporów o etaty

Gdy w wyniku kontroli ZUS podważy zawarte przez przedsiębiorcę umowy o dzieło, wykonawca (przyjmujący zamówienie) zyska argument dla sądu pracy, że faktycznie był pracownikiem. To na nim spoczywa jednak ciężar dowodu.

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę grozi dyscyplinarka

Za przesyłanie korespondencji służbowej na prywatną skrzynkę mailową grozi pracownikowi dyscyplinarka. Nie ma jednak jednolitego stanowiska co do możliwości wykorzystania tych e-maili w procesie.

Obowiązek badań dotyczy też zleceniobiorców

Nie wymagając od zleceniobiorcy badań wykluczających przeciwwskazania do wykonywania powierzonej pracy, podmiot zatrudniający może się narażać na odpowiedzialność wykroczeniową.

Pracownicy młodociani: dorywcza praca 15-latka w ferie podlega ograniczeniom

Niepełnoletni, szczególnie przed ukończeniem 16. roku życia, nie może wykonywać każdej pracy sezonowej. Zabroniony jest im m.in. handel na zewnątrz przy temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza. Ograniczenia dotyczą ponadto czasu pracy.

Przerywany system czasu pracy - jakie daje efekty

System przerywany pozwala wyeliminować nieefektywny czas pracy, podczas którego zapotrzebowanie na pracę jest mniejsze. Zapobiega też zatrudnianiu dodatkowego personelu.

Mobbing: sprawcą może być przełożony, pracownik, a nawet klient

Niezależnie od tego, kto mobbował podwładnego, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za te działania. Może się od niej uwolnić, jeśli wdrożył środki mające zapobiegać takim zjawiskom.

Czy zderzenie w trasie pracownika mobilnego to wypadek przy pracy

Przemieszczanie się to dla pracownika mobilnego normalny sposób wykonywania pracy. Jeżeli w tym czasie ulegnie wypadkowi, nie jest to wypadek w drodze do pracy czy z pracy.

Zimowe prace sezonowe zakazane osobom niepełnoletnim, szczególnie przed ukończeniem 16. roku życia

Wiele zimowych prac sezonowych jest zakazanych osobom niepełnoletnim, szczególnie przed ukończeniem 16. roku życia. Dotyczy to m.in. handlu na zewnątrz, gdy temperatura spadnie poniżej 14 st. C.

Podróż służbowa a podróż szkoleniowa - jak prawidłowo zakwalifikować

Podróż służbowa i podróż szkoleniowa to różne typy wyjazdu związanego ze świadczeniem pracy. Właściwa kwalifikacja decyduje zaś o prawach i obowiązkach stron.