Ewa Skrzydło-Tefelska

Własność intelektualna na Wyspach. Co się zmieniło po 1 stycznia 2021 roku?

Przedsiębiorcy działający na terytorium Unii Europejskiej muszą dostosować się do zmian wynikających z brexitu – w tym ograniczeń i nowych obowiązków.

Uber przed Trybunałem w Luksemburg - wyrok ważny dla e-usług w całej Unii

Sprawa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Spain jest jedną z głośniejszych spraw rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w ostatnich latach, a na pewno jest to sprawa, której wynik wpłynie na działalność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.