Natalia Wołkowycka

Urlop adopcyjny na nowych zasadach

Od 1 lutego rodzice adopcyjni i zastępczy będą mogli korzystać z urlopów według korzystniejszych reguł. Wolne od pracy będzie przysługiwało także na starsze dzieci – nawet do ukończenia 14 lat.

Koniec stanu epidemii a prawo pracy

W okresie obowiązującego od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązują rozwiązania wprowadzone przepisami specustawy covidowej. Będą ułatwiać życie pracodawcom do czasu jego odwołania.

Firmę obciążą daniny od pensji wypłaconej „pod stołem”

Polski Ład wprowadził przepisy wymierzone w pracodawców zatrudniających pracowników bez umowy lub wypłacających część wynagrodzenia „pod stołem". Zmiany mają zachęcić pracowników do zgłaszania takich przypadków i ograniczyć nielegalne zatrudnienie.

Pakiet socjalny nie zawsze stanowi źródło prawa pracy

Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce, nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie.

Czy praca zdalna też wydłuży urlop rodzicielski

Gdy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, może korzystać z tego urlopu odpowiednio dłużej. Taka możliwość dotyczy również osób na home office.

PIP przygląda się zagranicznym delegowaniom pracowników

Zagraniczne instytucje kontrolne przejawiają coraz większe zainteresowanie polskimi pracownikami delegowanymi za granicę przez firmy z Polski. W tym zakresie coraz częściej współpracują z Państwową Inspekcją Pracy.