Marta Kaczmarzyk-Gąsiorek

Unia Europejska chce zapewnić pracownikom prawo do bycia offline

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia na poziomie unijnym regulacji zapobiegających nadużywaniu narzędzi cyfrowych po godzinach pracy. W polskich realiach prawnych takie unormowania wydają się jednak zbędne.